Art and allegiance in the Dutch Golden Age

Margriet Eikema Hommes

Art and allegiance in the Dutch Golden Age

€ 47.95
Nieuw licht op de vijf wandvullende schilderingen, of geschilderde kamer, van Ferdinand Bol.

Ferdinand Bol vervaardigde rond 1660 een ensemble van vijf wandvullende schilderingen. Deze studie werpt nieuw licht op deze bijzondere geschilderde kamer. De herkomst en betekenis van de schilderijenreeks was tot nu toe met raadselen omgeven en kon bij eerder kunsthistorisch onderzoek niet worden opgelost. De recente restauratie van de schilderijen bood de mogelijkheid materiaaltechnisch onderzoek te verrichten.

De auteur koppelt de resultaten van dit 'forensisch' sporenonderzoek aan archief-, stilistisch, iconografisch en cultuurhistorisch onderzoek. Deze geïntegreerde aanpak maakt het mogelijk de oorspronkelijke locatie en de opdrachtgever van de reeks te achterhalen: een schatrijke strenggereformeerde weduwe uit Utrecht die de schilderijen geleidelijk aan heeft besteld.

- Margriet van Eikema Hommes is kunsthistoricus en werkzaam als senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees méér van Standaard Uitgeverij