Over De Brulaap

De Brulaap is geen autobiografisch treurdicht, maar wel een los gecomponeerde, impressionistische roman waarin iemand terugdenkt aan alle onschuld en plezier van weleer. […] Bell schrijft een bijzonder poëtisch proza waaraan de psychische verwarring na de dood van De Brulaap makkelijk af te lezen valt. (3***)
Marnix Verplancke (Knack Focus)
'Dit is veeleer poëtisch dan verhalend proza: meer emotie dan gebeurtenis, en ook vormelijk zoekt de auteur de grenzen tussen proza en poëzie op.' - 'Makkelijk leesvoer is dit niet. Vaak is het wat donker. Maar het is vooral mooi.' (4****)
Ans Debruyne (Het Nieuwsblad)
Een tip: lees het boek als een gedicht, langzaam en met een open geest. Sta de controle af en laat je meevoeren, meeslepen, wiegen en glijden door de zachte mijmeringen en opwellingen. Licht verteerbaar is Brulaap niet, maar schoonheid komt nu eenmaal met een prijs. (4****)
Tine Hemeryck (De Zondag)
Christophe Bell staat voor intens schrijverschap. Bij moment herinnert hij aan de jonge Jeroen Brouwers, maar veel vaker nog is zijn geluid nieuw en eigentijds.
Karel Dierickx (uitgever)

Uitgaven van Christophe Bell

Lees méér van Standaard Uitgeverij