De veren van de zwaan

Frans Kellendonk

De veren van de zwaan

€ 29.95
In De veren van de zwaan bracht Frans Kellendonk zijn verspreid verschenen artikelen en voordrachten bijeen, alsmede enkele nawoorden bij door hemzelf of anderen vervaardigde literaire vertalingen. De auteurs tot wie Kellendonk zich als essayist wenste te verhouden (zoals Shakespeare, Pound en Bordewijk) selecteerde hij niet uit literair-historisch

Uitgaven van Frans Kellendonk

Lees méér van Standaard Uitgeverij