Outsourcing Planning

Jantine Grijzen

Outsourcing Planning

€ 39.95
Dit proefschrift behandelt de invloed van de externe adviseurs op regionale ruimtelijke ordeningprojecten in Nederland. Hoewel deze adviseurs belangrijke actoren in de beleidsvorming zijn geworden, en de media en politiek dit al meerdere keren als een probleem hebben geduid, is er tot nu toe in de wetenschappelijke literatuur weinig aandacht aan he

Uitgaven van Jantine Grijzen

Lees méér van Standaard Uitgeverij