Met veel trots stelden Rode Kruis-Vlaanderen en Standaard Uitgeverij vanmiddag in Brussel voor een volle zaal Rode Kruisvrijwilligers de nieuwe sticker van 2017 voor. Het is zonder twijfel de bekendste stripfamilie van Vlaanderen die voor de gelegenheid letterlijk in een Rode Kruisjasje kruipt: de Kiekeboes!

“Iedereen weet dat deze familie het hart op de juiste plaats heeft – en dat ze dit nu ook tonen aan de Vlaming, dat doet ons enorm plezier”, klinkt het bij het Rode Kruis.

RODE KRUIS STICKER

Veertig jaar leesplezier!

De Kiekeboes zijn de populairste en best verkochte stripreeks van Vlaanderen. Sinds 1977 werden al 30 miljoen albums verkocht. Om de vele tienduizenden fans extra te verwennen kroop Merho graag in zijn tekenpen voor het Rode Kruis-Vlaanderen. 20 jaar geleden stond de beroemdste Vlaamse stripfamilie ook al eens op de beroemdste Vlaamse sticker. De Kiekeboes staan hiermee voor de tweede maal op de Rode Kruissticker.

De sticker der stickers

Op de tekening snellen Marcel en Charlotte Kiekeboe als vrijwilligers ter hulp. Zoon Konstantinopel heeft een bloedzakje bij. Dochter Fanny reanimeert een strandganger die onwel werd, waarop zowat alle andere badgasten al dan niet ‘opzettelijk’ in zwijm vallen. “Ik vond het belangrijk dat de typische Kiekeboehumor ook op sticker tot zijn recht komt”, licht Kiekeboe tekenaar Merho toe. “de Kiekeboes zou de Kiekeboes niet zijn zonder die ‘knipoog’”.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft je nodig

De Rode Kruissticker kan je van donderdag 27 april tot en met donderdag 11 mei kopen bij één van de 14.000 Rode Kruisvrijwilligers van de 249 lokale afdelingen in Vlaanderen. De kostprijs is nog steeds 5 euro en die gaat integraal naar de werking van de lokale afdelingen. Het is dankzij deze financiële steun dat zij in staat zijn om te helpen helpen. Denk daarbij aan de massale hulp bij de aanslagen van 22 maart 2016. Het materiaal dat daar gebruikt werd, de ambulances, de brancards, het medisch materiaal enz… kon daar enkel zijn omdat de Vlaming daar in het verleden ook hadin geïnvesteerd. Gelukkig maar. Rode kruis

De Kiekeboes kapen GVA

Lees méér van Standaard Uitgeverij