De Bezige Bij is breed georiënteerd: van het werk van Harry Mulisch en Hugo Claus tot het proza van Peter Buwalda en Jan Cremer, van de poëzie van Bart Chabot en Hagar Peeters tot de gedichten van Remco Campert en Lucebert, van de romans van Jan Siebelink en Tommy Wieringa tot het veelzijdige werk van Gerrit Komrij en Kees van Kooten. De constante in deze indrukwekkende veelheid is het kwaliteitsstempel van De Bezige Bij. De boeken die het bekende beeldmerk van het ‘bijtje’ dragen, willen altijd de beste zijn in hun categorie.

De Bezige Bij is een van de belangrijkste literaire uitgeverijen van Nederland en Vlaanderen, zowel op het gebied van Nederlandse als vertaalde literatuur, fictie en non-fictie.

De uitgeverij ontstond in de illegaliteit rond een groepje Utrechtse studenten, die, onder aanvoering van Geert Lubberhuizen, met verschillende uitgaven hun activiteiten in het verzet financierden. Op 12 december 1944 werd de uitgeverij officieel opgericht. Na de oorlog vestigde de Bij zich als coöperatieve uitgeverij in de Van Miereveldstraat te Amsterdam. Tot op de dag van vandaag opereert de uitgeverij vanuit ditzelfde pand.

De Bezige Bij manifesteert zich sinds enige jaren ook steeds nadrukkelijker als uitgever van non-fictie. Het zwaartepunt van dit fonds lag en ligt bij De Tweede Wereldoorlog en geschiedenis in het algemeen. Memoires en biografieën zijn belangrijke genres, maar ook boeken over actuele politiek, maatschappijkritiek, religie, kunst, cultuur en economie van toonaangevende auteurs uit binnen- en buitenland verrijken het fonds in toenemende mate.

De Bezige Bij kent daarnaast nog een aantal andere uitgeefactiviteiten. Onder haar dak huizen ook Uitgeverij Thomas Rap (literatuur, non-fictie, sport en cabaret), Uitgeverij Cargo (thrillers, romans en verhalende non-fictie), Oog & Blik (graphic novels) en VI Boeken (openhartige voetbalboeken).

Lees méér van Standaard Uitgeverij