De vluchtelingenproblematiek werd de afgelopen jaren zodanig actueel dat onze kinderen er hoe dan ook mee geconfronteerd worden. Als ouder of leerkracht is het vaak niet eenvoudig om een moeilijk gegeven als dit vertaald te krijgen naar de leefwereld van kinderen. En net op dat vlak kan kinderliteratuur een essentiële rol spelen. Wij selecteerden op wereldvluchtelingendag alvast vijf inspirerende kinderboeken die het thema onnavolgbaar benaderen en op fantastische wijze omarmen.

Lees méér van Standaard Uitgeverij