nieuws

9 mei: Europadag!

Europadag wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd. De dag symboliseert het ontstaan van de wortels van de Europese Unie, die in 1950 op deze datum begonnen te groeien.

Op 9 mei 1950 gaf de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aan dat er een Europese organisatie moest worden opgericht. Het betekende de start van wat nu de Europese Unie is. De top van Milaan besloot dan ook in 1985 om 9 mei uit te roepen tot de ‘Dag van Europa’.

Het idee achter Europadag was burgers ervan bewust te maken dat de EU de manier is om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen garanderen. En nu nog steeds wordt gestreefd naar een Europa waarin de vrijheid en identiteit van het hele Europese volk gerespecteerd wordt en waarin de samenwerking van verschillende volkeren wordt bevorderd.

Op 9 mei 2019 komen de staatshoofden en regeringsleiders van 27 lidstaten van de Europese Unie bijeen op een informele topontmoeting in de Roemeense stad Sibiu. Ze zullen er de ‘Verklaring van Sibiu’ goedkeuren, waarin ze beloven dat ze verenigd de uitdagingen van de toekomst zullen aanpakken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de top op 29 maart te houden, de dag waarop normaal gezien de brexit gepland stond. Maar nog voor de brexit werd uitgesteld, werd al beslist om de top op 9 mei te organiseren, ter ere van Europadag.

Hendrik Vos en Rob Heirbaut, Europakenners en auteurs van Europa in woelig water, volgen deze top vanzelfsprekend op de voet. Rob Heirbaut ging zelf ter plaatse en nam zijn kersverse boek mee naar Sibiu.

 

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief