In Voor Vlaanderen, volk en Führer legt historica Aline Sax de ziel van de Vlaamse collaborateur bloot.

De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door stereotypen als de Vlaamse idealist of de katholieke oostfrontstrijder die geen ideologische verwantschap had met de Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze beeldvorming houdt echter niet langer stand wanneer ze getoetst wordt aan egodocumenten uit de Tweede Wereldoorlog. 

Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken gaat Aline Sax na waarom deze mensen collaboreerden, wat hen dreef en in welke ideologie ze hun collaboratie inpasten.

Nog steeds beroeren collaboratie en repressie de publieke opinie. Vlaamsgezinde politici worden door de media met hun neus op het ‘foute’ oorlogsverleden van hun familie gedrukt alsof hun Vlaamsgezindheid daar onlosmakelijk mee verbonden is. De resultaten van een onderzoek dat een bekende striptekenaar tijdens de oorlog antisemitische prenten publiceerde, wordt in alle media uitgesmeerd en brengt opnieuw columns en opiniestukken teweeg.

De schouderophalende replieken op dat laatste en de ongestoelde verdedigingen als ‘hij moest zijn kinderen toch eten kunnen geven’ of ‘iedereen was toen antisemitisch’ kenmerken niet alleen de Vlaamse houding tegenover collaboratie gedurende de laatste helft van de twintigste eeuw, maar tonen aan dat de vergoelijkte beeldvorming die kort na de oorlog opgang maakte, nog steeds doorleeft.

‘Een belangrijk boek dat zonder enige twijfel tot de standaardliteratuur over de collaboratie van Vlaanderen zal gaan behoren.’ – Professor Bruno De Wever, Universiteit Gent

‘Een vernieuwend onderzoek met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.’ – Doctor Nico Wouters, Cegesoma

‘Historica Aline Sax heeft met haar grondige studie de beeldvorming gecorrigeerd van de collaboratie, die in Vlaams-nationale kringen nog altijd opgeld maakt.’ – Dewereldmorgen

Bestel hier jouw exemplaar!

Voor Vlaanderen, volk en Führer

In Voor Vlaanderen, volk en Führer legt historica Aline Sax de ziel van de Vlaamse collaborateur bloot. De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door stereotypen als de Vlaamse idealist of de katholieke oostfrontstrijder die geen ideologische verwantschap had met de Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze beeldvorming houdt echter niet langer stand wanneer ze getoetst wordt aan egodocumenten uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken gaat Aline Sax na waarom deze mensen collaboreerden, wat hen dreef en in welke ideologie ze hun collaboratie inpasten.

€ 27,50

Aline Sax

Aline Sax (1984) is auteur en historica. Ze schrijft historische jeugdromans en promoveerde tot doctor in de geschiedenis. Momenteel werkt ze als onderzoekscoördinator bij het historisch projectbureau Geheugen Collectief en doceert ze Publieks-geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Haar boeken werden meermaals vertaald en bekroond met zowel nationale als internationale prijzen. Neem zeker ook een kijkje op haar website: www.alinesax.be © Koen Broos