nieuws

Amin Maaloufs ‘Moorddadige identiteiten’ is een revelerend boek over identiteit en samenleving

0

Waar komt de drang om tot een groep, tot een gemeenschap te behoren vandaag, of die nu cultureel, religieus of nationaal van aard is? En waarom leidt dat op zich gerechtvaardigde verlangen zo vaak tot angst vóór, zelfs afkeer ván de ander?

Wat betekent identiteit?

In het klassiek geworden essay Moorddadige identiteiten onderzoekt Amin Maalouf wat een term als identiteit juist betekent, hoe hij te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, en waarom hij op zoveel plaatsen in de wereld tot haat en geweld leidt.

Hij doet dat aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen, als kind van de Levant, maar betrekt ook geschiedenis, filosofie en actualiteit in zijn revelerende en inzichtrijke discours. Amin Maalouf houdt in Moorddadige identiteiten een warmhartig pleidooi voor een open humanisme dat tegelijkertijd een globale uniformisering én het terugplooien op de ‘stam’ resoluut afwijst.

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief