Andreas Dill

Andreas Dill

Andreas Dill is vertaler van beroep. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd fotograaf. Architectuur is een van Andreas’ geliefde onderwerpen. In zijn beiaardfoto’s brengt hij structuren, vormen en materialen tot leven.

Zingende torens – Singing Towers

Dit boek opent een verborgen wereld hoog in de zingende torens van Vlaanderen: de hoge, niet altijd veilige trappen, de koude wind die door de galmgaten giert, de robuuste bronzen klokken met elk een eigen klank en persoonlijkheid, het klavier dat met vaardige vuisten en voeten wordt bespeeld… De vrolijke klanken die uitwaaieren over de stad klinken in je oor wanneer je dit boek doorbladert. De schitterende foto’s van Andreas Dill leggen de anatomie van vijftien prominente Vlaamse beiaarden bloot en vertalen de mysterieuze schoonheid van beiaardmuziek als het ware in beelden. De begeleidende teksten van Luc Rombouts vertellen ... lees meer het verhaal van de eeuwenoude Vlaamse beiaardcultuur. Beiaardmuziek is immers het oudste muzikale massamedium in de geschiedenis. This book opens a secret world high up in the singing towers of Flanders: the steep steps that are not always safe, the cold wind blowing through the belfry, the powerful bronze bells, each with its own sound and personality, the baton keyboard played by skilled fists and feet… the cheerful tunes that cascade over the city are resounding when browsing this book. The stunning photographs by Andreas Dill show the anatomy of fifteen prominent Flemish carillons and transform the mysterious beauty of carillon music into images as it were. The accompanying texts by Luc Rombouts tell the story of the ancient Flemish carillon culture. Carillon music is indeed the oldest musical mass medium in history.

€ 14,99

Uitgaven van Andreas Dill

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij