Chris De Bruyn

Chris De Bruyn

Chris De Bruyn (1989) haalde een master handelsingenieur in de beleidsinformatica en een master nautische wetenschappen aan de
Hogere Zeevaartschool. Na avonturen op een olietanker en een cruiseschip werkt hij nu als stuurman op een offshoreschip van Jan De Nul. Tijdens een van zijn zeereizen nam hij de tijd om zijn debuut, een verhaal waar hij al lang op broedde, te schrijven.

© Loodts Photography

Uitgaven van Chris De Bruyn

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij