Chris De Bruyn

Chris De Bruyn

Chris De Bruyn (1989) haalde een master handelsingenieur in de beleidsinformatica en een master nautische wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool. Hij werkt als eerste stuurman op een offshoreschip van Jan De Nul. In 2021 debuteerde hij met Een onschuldige moord (2021), een whodunit waarin de moordenaar met naam en toenaam op bladzijde één bekent, terwijl de lezer zich tot de laatste pagina blijft afvragen wie het gedaan heeft en waarom. De bloedpremière (2024) schreef hij, net zoals zijn eerste boek, tijdens zijn vrije tijd op het schip

© Loodts Photography

Copyright © 2024 Standaard Uitgeverij