Vivek Murthy

Vivek Murthy

Dr. Vivek H. Murthy (1977) is arts en expert op het gebied van volksgezondheid. Hij was tijdens het presidentschap van Obama de negentiende Surgeon General, de belangrijkste adviseur op het gebied van volksgezondheid. Hij heeft gestudeerd aan Harvard en Yale.

Uitgaven van Vivek Murthy

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij