Emil Ludwig

Emil Ludwig

De grote populariteit van schrijver Emil Ludwig (1881-1948), die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw wereldberoemd werd met populaire biografieën over onder meer Goethe, Lincoln en Napoleon, was de nazi’s een doorn in het oog. Hij was Jood, pacifist en democraat, en een aanhanger van de groot-Europese gedachte. Zijn boeken belandden in 1933 op de brandstapel en de volgende jaren bracht hij in ballingschap in de Verenigde Staten door. Ludwig schreef ook uitvoerig over de politieke situatie in zijn tijd en voerde uitvoerige gesprekken met nogal wat van de belangrijkste protagonisten in die periode. Zowel Stalin, Roosevelt als Mussolini stonden hem urenlang, soms zelfs dagenlang te woord.

Uitgaven van Emil Ludwig

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij