Emmanuel Gerard

Emmanuel Gerard

Emmanuel Gerard is emeritus hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de KU Leuven. Hij publiceerde over christendemocratie, parlementaire geschiedenis, het interbellum en de Koude Oorlog. Hij was expert in de Lumumba-commissie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Uitgaven van Emmanuel Gerard

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij