Franky Bostyn

Franky Bostyn

Franky Bostyn

Franky Bostyn is historicus en specialiseerde zich in het oorlogsverleden van de Westhoek, waarover hij al tientallen boeken en artikels publiceerde. Hij is een van de grondleggers van het archeologisch onderzoek op oude slagvelden.