Gaston Durnez

Gaston Durnez

Geboorte: 09 september 1928

Gaston Durnez was een Vlaamse dichter, prozaschrijver en journalist. In mei 1945, hij was toen zestien jaar, begon Durnez als journalist te werken voor De Nieuwe Standaard, later voor De Nieuwe Gids, ‘t Vrije Volksblad en Het Nieuws van den Dag. Vanaf 1953 schreef hij voor De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij verliet deze kranten slechts voor een periode tussen 1966 en 1969 waarin hij redacteur was voor de kranten van de Brabant Pers (Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad) en voor Het Volk, en literair adviseur bij uitgeverij Van In. Hij ging in 1992 met pensioen, maar hij bleef productief met columns en biografieën. Durnez was initiatiefnemer van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en redacteur van Ons Erfdeel.

Op 11 juli 2018 kreeg hij het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap van minister-president Geert Bourgois. Hij overleed op 22 november 2019. Hij werd 91 jaar oud.

Uitgaven van Gaston Durnez

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij