Gorik Goris

Gorik Goris

Gorik Goris

Gorik Goris (Geel, 1964) is historicus en communicatiewetenschapper (Ufsia, KU Leuven). Hij is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van ingewikkelde historische processen. Voor het onderwijs ontwikkelde hij de Storia-methode (Van In). Hij is adviseur bij historische spektakels en verricht onderzoek naar de Holocaust en oorlogstoestanden in de Kempen. Hij is directeur van het Sint-Dimpnacollege (KOGEKA) in Geel.