Ines Blomme

Ines Blomme

Ines Blomme is logopediste en germaniste. Ze doceert Nederlands voor anderstaligen aan het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven. Samen met haar collega’s ontwikkelde ze een oefenmethode die anderstaligen helpt een goede uitspraak van het Nederlands te verwerven.

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij