Ingmar Samyn

Ingmar Samyn

Ingmar Samyn

Ingmar Samyn studeerde rechten en behaalde een Master of Laws in Yale. Hij werkte bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in New York, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen in Brussel en als adviseur buitenlandse handel op het kabinet van de vice-eersteminister.