Jan Bleyen

Jan Bleyen

Jan Bleyen (1980) is doctor in de geschiedenis. Momenteel doceert hij Mens en Maatschappij aan de KU Leuven, faculteit Architectuur. Zijn interesse als mondeling historicus gaat uit naar het lichaam en hoe we al doende betekenis geven. Eerder publiceerde hij onder meer De dood in Vlaanderen, Doodgeboren en Wat is mondelinge geschiedenis?

© Thomas Sweertvaegher

Copyright © 2024 Standaard Uitgeverij