Jan Vaes

Jan Vaes

Jan Vaes

Jan Vaes is doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis en werd in 1991 Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Hij was lange tijd verbonden aan de KU Leuven. Momenteel is hij gastprofessor geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan het University College Leuven-Limburg. Jan Vaes is een graag geziene spreker en een gewaardeerd historisch en kunsthistorisch expert bij cultuurreizen. In De Graven van Loon komt het Limburgse verleden tot 1795 aan bod.