Kris Van Kerckhoven / Hans Willemse

Kris Van Kerckhoven / Hans Willemse

Kris Van Kerckhoven is adviserend geneesheer bij een ziekenfonds. Hij ziet wekelijks tientallen mensen met ‘onverklaarbare’ klachten. Na jarenlange observaties kwam hij tot de eigenlijk ontstellend eenvoudige conclusie: ‘Je lichaam spreekt tot jou in klachten. Als je erin slaagt de onderliggende boodschap te lezen en er vervolgens ook naar te handelen, is er geen reden waarom je lichaam niet van taal zou veranderen.’ Met anderen woorden: hij gelooft dat je jezelf kan genezen van deze chronische ziekten.

Hans Willemse studeerde Toegepaste Communicatie en is actief in de auteurs- en kunstenaarswereld. Hij is medeoprichter en lid van de vzw Panamarenko Collectief en verbonden aan het M HKA als coördinator van het Panamarenkoproject Hammers Up! Hij goot de vernieuwende benadering van Kris Van Kerckhoven in heldere taal voor een breed publiek.

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij