Leen Huet

Leen Huet

Leen Huet

LEEN HUET (1966) vertaalde eerder de brieven van Rubens in het Nederlands en publiceerde biografieën van Nicolaas Rockox en Pieter Bruegel. Bij Davidsfonds Uitgeverij verscheen eerder Oud papier.

© Rob Stevens