Ludo Permentier

Ludo Permentier

Ludo Permentier was journalist, taaladviseur en docent journalistiek. Elke week schrijft hij de column ‘Woorden weten alles’ in De Standaard en hij is het Vlaamse jurylid in het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Uitgaven van Ludo Permentier

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij