Maja Wolny

Maja Wolny

Maja Wolny

Maja Wolny (1976) begon haar loopbaan als chef literatuur bij  het  Poolse  weekblad  Polityka.  In  België  werkte  ze  als  correspondente,  boekhandelaar,  museumdirecteur  en  columniste.  Haar  boeken  verschijnen  in  het  Pools  en  in  het  Nederlands.

Auteursfoto (c): Thomas Sweertvaegher