Marc Michiels

Marc Michiels

Marc Michiels

Marc Michiels was onderwijzer en maatschappelijk werker. Hij was gewezen gemeentelijk coördinator van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid en de herinneringsprojecten van Transport XX. Hij overleed in 2021.