Marcel Proust

Marcel Proust

Marcel Proust (1871-1922) groeide op in een welgesteld milieu in Parijs, waardoor hij als volwassene het leven van een mondaine schrijver kon leiden. Door zijn astma en het verdriet om de dood van zijn ouders trok Proust zich aan het begin van de twintigste eeuw steeds meer terug uit het maatschappelijke leven. Hij wijdde zich volledig aan wat zijn levenswerk zou worden: de romancyclus Op zoek naar de verloren tijd.

Uitgaven van Marcel Proust

Copyright © 2024 Standaard Uitgeverij