Piet Boncquet

Piet Boncquet

Piet Boncquet

Piet Boncquet werkte als journalist bij De Tijd en Het Nieuwsblad en is nu voltijds freelance journalist. Eerder publiceerde hij bij Davidsfonds Uitgeverij Lief en leed, een boek over prostitutie in de Eerste Wereldoorlog. De streek van Mandel en Leie komt ook van zijn hand.