Pieter Boussemaere

Pieter Boussemaere

Auteur en historicus Pieter Boussemaere doceert prehistorie en wereld- & klimaatgeschiedenis aan de Vives Hogeschool, afd. Brugge. Daar ontdekte hij dat de klimaatkennis bij onze jongeren en toekomstige leerkrachten, ondanks de vele media-aandacht, bedroevend laag en zelfs veelal foutief is. Zijn boek “Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem (Davidsfonds, 2015)”, speelt daar op in. Het geeft een overzicht van de klimaatomstandigheden in heden, verleden en toekomst, met als rode draad het verhaal achter de ontdekking van het probleem, de controverse errond en de duizelingwekkende belangen waarin het verstrikt raakte.

Pieter Boussemaere schreef eerder al ‘De langste reis. Op zoek naar het ontstaan van de mens’ (Davidsfonds, 2012) en publiceerde in 2016 de opmerkelijke resultaten van een enquête die peilde naar de klimaatkennis van Vlaamse leerkrachten in opleiding. Hij is al jaren een veel gevraagd spreker en opinieschrijver. Laatst nog publiceerden Knack en De Standaard bijdrages van zijn hand.

Voor meer informatie kan je terecht op:
www.pieterboussemaere.com
www.facebook.com/Eerstehulpbijklimaatverwarring

 

Eerdere publicaties van Pieter Boussemaere:

De langste reis – Pieter Boussemaere

Eerste hulp bij klimaatverwarring – Pieter Boussemaere

 

 

 

 

Uitgaven van Pieter Boussemaere

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij