Rik Van Cauwelaert

Rik Van Cauwelaert

Rik Van Cauwelaert (1950) was fotograaf, sportjournalist en politiek verslaggever. Later werd hij hoofdredacteur en directeur van het weekblad Knack. Momenteel is hij politiek chroniqueur voor de krant De Tijd. Begin 2021 publiceerde hij bij Davidsfonds Uitgeverij De laatste gouverneur. Alfons Verplaetse en de politiek.

Uitgaven van Rik Van Cauwelaert

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij