Scott Sonenshein

Scott Sonenshein

Scott Sonenshein is businessprofessor aan Rice University. Hij doet onderzoek naar verander- en beslisprocessen, creativiteit, persoonlijke groei en invloed. Daarnaast adviseert hij grote bedrijven en schrijft hij voor  The New York Times Time Magazine, Fast Company en  Harvard Business Review.

Uitgaven van Scott Sonenshein

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij