Susanne Leisegang

Susanne Leisegang

Susanne Leisegang

Susanne Leisegang is geboren in Berlijn en woont en werkt sinds 1981 In België. Ze studeerde pedagogie, land-en tuinbouwkunde, sociale driegeleding, bedrijfsbeheer, literaire creatie, keramiek en is sinds kort consulente voor plechtigheden bij het huis van de mens.

Ze is moeder van drie zonen, en twee pleegzonen, en heeft drie kleindochters.

In 2008 werd bij haar borstkanker gediagnosticeerd en volgde een intensieve behandeling tegen de ziekte. In 2014 dook de ziekte opnieuw op, en volgde een tweede behandeling. In 2015 was het werd ze opnieuw ziek, en volgde ze een derde intensieve behandeling. Tijdens die periode ontstond het boek Slaapwel. Lieve vriendin, een bloemlezing van levensbeschouwelijke brieven die ze gedurende acht maanden aan haar vriendin Carine Coutteel schreef.

 

Uitgaven van Susanne Leisegang.