Valerie Hansen

Valerie Hansen

Valerie Hansen is als professor verbonden aan Yale University, waar zij zich gespecialiseerd heeft in de Chinese en wereldgeschiedenis. Eerder publiceerde zij het veelgeprezen boek  The Silk Road. In het voorjaar van 2020 verschijnt  Het jaar 1000.

Uitgaven van Valerie Hansen

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij