Yannick Dangre

Yannick Dangre

Yannick Dangre (1988) studeerde Nederlandse en Franse literatuur. Op tweeëntwintigjarige leeftijd debuteerde hij met de roman ‘Vulkaanvrucht’, die lovend onthaald werd en de Debuutprijs in de wacht sleepte. Dangre debuteerde daarna ook succesvol als dichter. Zijn bundel ‘Meisje dat ik nog moet’ was genomineerd voor de C.Buddingh’-prijs en werd bekroond met de Herman De Coninckprijs. In september 2012 verscheen zijn tweede roman ‘Maartse kamers’ in 2014 een tweede dichtbundel, ‘Met terugwerkende kracht’. In de roman ‘De idioot en de tederheid’ uit 2016 dringt Yannick Dangre bij monde van het eigenwijze neefje Tristan diep door in zijn familietragiek.
Eind september 2016 zal zijn derde dichtbundel ‘Nacht en navel’ verschijnen, waarin Dangre op zoek gaat naar wat de wereld en onszelf bezighoudt en hoe beide op elkaar inwerken.

Foto van de auteur (c) Michiel Heyndryckx

Uitgaven van Yannick Dangre

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij