nieuws

Bart Vinck en Karel Vingerhoets vertellen hoe ‘Over tinnitus’ kan helpen bij COVID-19

Begin april verscheen het boek Over tinnitus, geschreven door professor in de audiologie Bart Vinck en acteur en ervaringsdeskundige Karel Vingerhoets. Het werd een boek voor alle patiënten, hun omgeving en hulpverleners, met een hoopvolle boodschap: er bestaat een (uit)weg naar een beter leven, een betere levenskwaliteit ís mogelijk, zelfs  in deze bijzondere tijden. Vinck en Vingerhoets schreven elk een speciale boodschap neer om tinnituspatiënten een hart onder de riem te steken, en die delen we graag met jou:

 

Prof. dr. Bart Vinck – Het mooiste geluid in de wereld is innerlijke rust

Deze uitzonderlijke periode in het leven van velen onder ons wordt sterk gekenmerkt door een groot sociaal isolement, begeleid door angst voor een onzichtbare vijand en aangevuld door een vast menu van dagelijks onheilspellende mediaberichten met harde cijfers van het aantal doden, besmettingen en opnames in ziekenhuizen. Tegelijkertijd worden mensen door social distancing maatregelen gedwongen ‘in hun kot’ te blijven en wordt de stilte in hun leven groter.

Deze hoogst ongewone situatie vormt voor patiënten met tinnitus en hyperacusis een extra belastende factor. De spanningen en angsten die ons allemaal treffen, raken de tinnitus patiënt extra diep. Alle patiënten met tinnitus ervaren dat bij vermoeidheid, stress en angst de geluidssterkte van hun pieptoon, gesis, of ander geluid nog extra toeneemt.

De extra emotionele en mentale spanningen, maar ook voor velen een toegenomen financiële onzekerheid, veroorzaakt extra druk op het zenuwstelsel en doet bij velen de klacht verder ontsporen. Bovendien hebben velen door de huidige maatregelen geen makkelijke toegang meer tot aangepaste hulp of het opstarten van hun voorziene behandelingstrajecten. In onze maatschappij wordt tinnitus immers nog al te vaak als een ‘leer er maar mee leven’-symptoom beschouwd en dus niet als een urgente indicatie voor snelle hulp.

Ik werd gedurende de laatste weken blijvend geconfronteerd met patiënten, die op consultatie kwamen met een sterke hulpvraag, en vooral een nood hadden aan informatie, geruststelling en een uitweg uit hun crisissituatie.

Ons boek Over tinnitus geeft, tijdens deze moeilijke periode aan alle patiënten met uiteenlopende klachten van tinnitus, hyperacusis, chronisch drukgevoel, … op een verstaanbare manier inzicht in het functioneren van het symptoom. Het laat toe hun innerlijke onrust te verminderen en hierdoor het symptoom te laten bedaren. Het biedt ook aan allen het perspectief dat er licht is aan het einde van hun tunnel. Iets wat we allemaal hopen. We hopen dat de tekst van dit boek hun hart mag raken en het waargenomen geluid hun ziel.

 

Karel Vingerhoets – Met nonkel T in quarantaine

Met nonkel T samenleven is niet altijd eenvoudig. Samen met nonkel T in quarantaine gaan is al helemaal een uitdaging. Wij vormen namelijk een onzichtbaar gezinnetje binnen ons gezinnetje – en die anderhalve meter afstand is aan nonkel T ook nooit besteed geweest. Hoe maken wij er het beste van?

Nonkel T heeft de neiging de rollen graag om te keren; hij weer de meester en ik weer de slaaf, zoals toen we elkaar pas leerden kennen. Toen hij heel brutaal, als een virus – bij manier van spreken – mijn bestaan was binnen gedrongen en meteen begon wetten te stellen. Ik heb een hele reis moeten ondernemen om weer een vrij man te worden. Dat is me gelukt. Daarover gaat mijn verhaal Schaduw van geluid.

Deze dagen krast nonkel T weer regelmatig als een verontwaardigde hond met zijn pootjes aan de voordeur van mijn kot. Hij mag van de politie niet buiten spelen! Ik ben geen hardvochtige mens; hij mag op de gang. Maar verder komt hij beslist niet. Dat heb ik hem wel geleerd, na al die jaren, voor de rest van onze jaren.

Ik denk tijdens deze bizarre tijden meer dan ooit aan mijn lotgenoten. Ik was er aan gewend geraakt om zowat elke vrijdag een drie-viertal van hen te ontmoeten, samen met professor Bart Vinck en diens luisterende oor en hart, om iedere keer weer  nieuwsgierig, verwonderd en geboeid een nieuwe On-gehoorde nonkel of tante T te leren kennen. Dat doet ons onnoemelijk veel deugd. Elkaars verhalen genezen ons. Onze eigen verhalen zijn onze eigen genezende kracht. Waarheid of verbeelding, dat maakt voor onze hersenen niet uit, als ze maar gerust gesteld worden.

 

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief