Sander Herremans: “Als je over religie begint te praten, hebben mensen daar een heel eng en strak beeld van.”

Auteur Sander Herremans is een vrijzinnige humanist en atheïst, en tegelijkertijd pleit hij voor een herwaardering van religies. Vorig jaar schreef hij De gelovige atheïst waarin hij spiritualiteit en religiositeit op een atheïstische manier ging interpreteren, en nu wordt hij verwelkomt in de studio van Radio 1.

Sander was zelf een radicale atheïst, maar tijdens een reis naar India leerde hij de religie van het Hindoeïsme kennen. Hij leerde begrijpen waarom rituelen, en anderen dingen die eraan gekoppeld zijn, zoals het zoeken naar antwoorden op de belangrijkste vragen die we ons in het leven kunnen stellen, beoefeningen zijn van filosofie. Door opgenomen te worden in een religieus geheel, wordt je automatisch mee betrokken in die meer filosofische en ethische dimensie. Sander geeft hierbij het voorbeeld van profeet Mohammed die zegt dat God het grote geheel is waar wij nu tijdelijk een belangrijk deeltje van uitmaken. We zijn allemaal aan elkaar verbonden, en na onze dood zal dat ook zo zijn. Het is juist deze tegenstelling dat religies gaat bekijken; wat is onze rol in de wereld, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij tevreden zijn met die rol die wij in het geheel spelen?

“God is een woord dat enorm veel tegelijk betekent, maar tegelijk ook niet echt veel concreets.”

Sander Herremans

Daarnaast denkt Sander dat elke religie een politieke dimensie heeft. Daarom heeft hij ook moeite met het feit dat politiek en religie zo gescheiden zouden moeten zijn. Als religie draait om liefde en rechtvaardigheid, samen werken aan een groter geheel, dan doe je dat onder andere ook door aan politiek te doen. Hij benadrukt hierbij wel dat hij de scheiding tussen kerk en staat zeker niet in twijfel trekt, maar we missen een ingesteldheid om samen een groter geheel positief vorm te geven.

Als laatste vertelt onze auteur dat atheïsme en religies gemaakt zijn door de mens. God was er niet geweest zonder de mens, daar is hij heel hard van overtuigd. Atheïsten en vrijzinnigen zouden moeten kijken naar religies als een bron van menselijke wijsheid.

“Mensen hebben vroeger ontzettend hard nagedacht over de grote vragen van het leven, en ze hebben daar via verhalen en rituelen allerlei antwoorden en verdere vraagstellingen op geformuleerd, en uit deze schatkamer van de mensheid kunnen we enorm veel uithalen.”

Sander Herremans

De gelovige atheïst

Sander Herremans viel van zijn geloof op zijn achtste, toen hij ontdekte dat de Kerstman niet bestaat. Voortaan zou hij strijden tegen elke leugen van volwassenen, dus ook tegen het verzinsel God. Toch gaf deze strijd hem weinig voldoening. Hij bleef worstelen met het feit dat de meerderheid van de wereldbevolking zich wél tot een religie rekent. Er moest iets zijn wat hem ontging. Tijdens een reis door India vond hij een sleutel tot interpretaties die de tegenstelling tussen wel of niet geloven herdefiniëren. In dit boek maakt Herremans de vertaalslag naar verschillende religies zoals het christendom, de islam en zelfs voodoo. De atheïst is nu een vurig supporter van religieuze levensbeschouwingen geworden. Religie gaat immers vooral over het hier en nu. De wereld staat misschien wel voor de grootste uitdagingen die de mensheid ooit heeft gekend. Sander Herremans toont aan dat diepgaande spiritualiteit en religiositeit vandaag meer nodig zijn dan ooit. Een atheïstische interpretatie van religies dringt volgens hem het diepst door tot de waarde ervan.

€ 23,99