13 Het goud van Yamashita

13 Het goud van Yamashita

13 Het goud van Yamashita
Larry B. Max landt in Bangkok, vastberaden om af te rekenen met de moordenaar van Gloria. Ongewild betreedt hij er het territorium van Master Ianfu, een vooraanstaand lid van de Chinese triades. Die biedt hem de kop van de moordenaar aan op een presenteerblaadje. Op één voorwaarde: Larry krijgt tien dagen de tijd voor een mission impossible. Hij moet het goud van de Yamashita weten te bemachtigen, een familieschat die op het einde van de tweede wereldoorlog is verdwenen. Tien dag, geen dag meer… Mislukt zijn opdracht? Dan krijgen de I.R.$. en de FBI een bezwarend dossier over Larry’s persoonlijke vendetta…