17 MaanMysterie

Paul van Loon / Paul van Loon

17 MaanMysterie

17 MaanMysterie
Een geheimzinnige dame met een zwarte sluier... Opa Weerwolf is smoorverliefd! Dolfje vertrouwt het niet. Wie is die vreemde dame? Ze voert iets in haar schild. Dolfje weet het zeker. Maar ook Timmie en Leo doen anders dan anders. Komt het soms door die geheimzinnige maan, hoog in de lucht? Dit e-book is alleen geschikt voor tablets in verband met de kleurenillustraties. U kunt deze niet lezen op een zwart-wit e-reader.