Balkan Blues

Nils Elzenga

Balkan Blues

Balkan Blues
Een maand lang reizen Nils en zijn vader over de Balkan. Een dertiger en een zestiger, uit elkaar gedreven door de dood van Joke, de moeder van Nils. Zij overleed op Nils’ zeventiende. Vanaf dat moment weten zijn vader en hij niet goed hoe ze met elkaar en elkaars verdriet moeten omgaan. Nu, twintig jaar later, besluiten ze een gezamenlijk avontuur aan te gaan. In geen jaren zijn ze zo lang bij elkaar geweest. Hoe zal het ze vergaan? Balkan Blues is een ontwapenend, eerlijk boek van een zoon over zijn vader.

Uitgaven van Nils Elzenga.