Bij de les Rekenen met sommen tot 20

Bij de les Rekenen met sommen tot 20

Bij de les Rekenen met sommen tot 20
Bij de les Met Bij de les speelt educatieve uitgeverij Zwijsen in op de behoefte van ouders om thuis extra te oefenen met de stof van school. De werkboeken kunnen ingezet worden als voorbereiding op bijvoorbeeld een citotoets of om een achterstand weg te werken. Of juist om kinderen extra uitdaging te bieden. Zwijsen wil het voor ouders én kinderen zo gemakkelijk mogelijk maken door alle oefenstof op één bepaald thema in één werkboek te stoppen. Deze serie zal verder uitgebouwd worden. Wat is Bij de les? • Werkboeken voor verschillende doelgroepen: 5-7 jaar, 7-9 jaar, 9-12 jaar • Trainen van basisvaardigheden op het gebied van taal, spelling, lezen, rekenen en schrijven • Oefenen met de belangrijkste thema’s van school • Ideaal om in te zetten als extra ondersteuning of juist als extra uitdaging • Inclusief oplossingen achterin de werkboeken • Leerdoelen op achterkanten van de werkboeken • 100% aansluiting bij school Leerdoelen:• Omgaan met getallen en hoeveelheden tot 20• Getalbegrip tot 20• Bewerkingen tot 20• Automatiseren sommen tot 20