De andere stem

Ramsey Nasr

De andere stem

De andere stem
€ 13.99
€ 6.99
De monoloog La voix humaine van Jean Cocteau uit 1928 heeft diverse bewerkingen en opvoeringen gekend, onder andere bij Toneelgroep Amsterdam, waar deze monoloog sinds 2009 op het repertoire staat. Aan het woord is een vrouw die telefoneert met haar ex. Wat hij zegt, kunnen we proberen af te leiden uit de reacties van de vrouw, maar we horen het niet. Ramsey Nasr kende de tekst al, hij zag de voorstelling en vroeg zich toen af: wie is dat aan de andere kant van de lijn?
De andere stem is het antwoord van Nasr, dat qua literaire en theatrale kracht zo naast Cocteaus monoloog kan staan. Waar Cocteaus theatermonoloog het tragische verhaal van één vrouw schetst, benadrukt deze nieuwe tekst het onontwarbare verbond van een koppel dat wanhopig tracht los te komen van elkaar, maar daar niet in slaagt.

Je bent er nog. Gezellig. (Charlotte staart hem aan.)
Luister. Jij bent niet de juiste persoon voor mij.

(...)

Daar moet je geen sorry voor zeggen. Dat is het punt
juist: die dingen horen vanzelf te gaan.