De Brulaap

Christophe Bell

De Brulaap

De Brulaap
€ 19.99
€ 12.99
'Mijn gedachten zijn de eilanden waartussen ik zit, de eilanden waartussen ik zit zijn mijn gedachten. Bij het wakker worden, een moment tussen het onderbewustzijn en het bewustzijn, in die seconden waarin dromen geen dromen meer zijn, maar ook nog geen gedachten: zijn gezicht, niet lachend, niet huilend, niet lief of kwaad. Een gezicht waartegen onmogelijk op te boksen valt.' De tekst is een relaas van de tijd onder kameraden die aan deze gebeurtenis voorafging, maar vooral van hoe het leven verder gaat nadat het gestopt is. De verteller onderzoekt in De brulaap hoe doden verder leven en het sterven dat overleven vaak impliceert. De poëtische zinnen bezweren een lot dat enkel door de literatuur geplaatst kan worden. Een desolate reconstructie van een gouden 'destijds'; een wanhopig samenpuzzelen van herinneringen aan een tijdperk waarna alleen nog diepe existentiële eenzaamheid tastbaar is. Zelden liet een auteur een scherpere landkaart achter van de door de lezer te bewandelen weg. Zelden was die tegelijk raadselachtiger.

Over De Brulaap

De Brulaap is geen autobiografisch treurdicht, maar wel een los gecomponeerde, impressionistische roman waarin iemand terugdenkt aan alle onschuld en plezier van weleer. […] Bell schrijft een bijzonder poëtisch proza waaraan de psychische verwarring na de dood van De Brulaap makkelijk af te lezen valt. (3***)
Marnix Verplancke (Knack Focus)
'Dit is veeleer poëtisch dan verhalend proza: meer emotie dan gebeurtenis, en ook vormelijk zoekt de auteur de grenzen tussen proza en poëzie op.' - 'Makkelijk leesvoer is dit niet. Vaak is het wat donker. Maar het is vooral mooi.' (4****)
Ans Debruyne (Het Nieuwsblad)
Een tip: lees het boek als een gedicht, langzaam en met een open geest. Sta de controle af en laat je meevoeren, meeslepen, wiegen en glijden door de zachte mijmeringen en opwellingen. Licht verteerbaar is Brulaap niet, maar schoonheid komt nu eenmaal met een prijs. (4****)
Tine Hemeryck (De Zondag)
Christophe Bell staat voor intens schrijverschap. Bij moment herinnert hij aan de jonge Jeroen Brouwers, maar veel vaker nog is zijn geluid nieuw en eigentijds.
Karel Dierickx (uitgever)

Uitgaven van Christophe Bell.