De dikke van Deelder

J.A. Deelder / Jules Deelder

De dikke van Deelder

De dikke van Deelder
De dikke van Deelder is een met grote vaart geschreven verhalenbundel, die de lezer op elke bladzijde doet lachen. Benevens Deelder mag geen vaderlands auteur tot het schrijven ervan in staat worden geacht. Een boek, geschreven in de tussentijd, tot heil van ieder in het bijzonder én in het algemeen.