De kracht van verbinding

Vivek Murthy

De kracht van verbinding

De kracht van verbinding
Sociale verbintenis als sleutel tot een betere gezondheid, meer geluk en een fijnere wereld. In dit baanbrekende boek stelt Murthy dat eenzaamheid ten grondslag ligt aan de huidige crisis op het gebied van mentale gezondheid en verantwoordelijk is voor de toename in suïcide, de opiatencrisis, het misbruik van antipsychotica en de misdiagnose van psychische ziekten. Dit boek is bedoeld om lezers te helpen eenzaamheid en de gevoelens die daarbij horen te herkennen, hun de tools te geven om eenzaamheid af te weren en om verbinding te (her)bouwen. Het leert ons hoe we een minder eenzame en meer gemeenschappelijke wereld kunnen bouwen – een van de urgentste uitdagingen van onze tijd.

Uitgaven van Vivek Murthy.