De opstand van de natuur

Philipp Blom

De opstand van de natuur

Een geschiedenis van de Kleine IJstijd (1570-1700) en het ontstaan van het moderne Europa


De opstand van de natuur
€ 30.99
€ 9.99
Aan het einde van de zestiende eeuw werd Europa getroffen door een ‘kleine ijstijd’, die duurde tot het begin van de achttiende eeuw. De gemiddelde temperatuur daalde enkele graden, de winters werden koud en lang, rivieren en meren bevroren en de zomers waren onstuimig, met extreme stormen en onweer.

Overal mislukten oogsten en leden mensen honger en kou. Niet alleen boeren maar ook landeigenaren raakten verarmd. Het agrarische, feodale fundament van Europa brokkelde af en er ontstonden nieuwe vormen van economische activiteit in de steden. En met de opkomst van de stedelijke, industriële samenleving kwam ook een nieuwe vorm van denken op: de verlichting was geboren.

Aan de hand van ooggetuigenverslagen brengt Philipp Blom deze historische omwentelingen in een wervelend verhaal bijeen. Maar hij trekt ook de parallel met vandaag: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder - kunnen we de gevolgen overzien? Wat vermag de politiek? En kunnen we leren van het verleden?

Over De opstand van de natuur

***** - Waar de eerste delen van 'De opstand van de natuur' een elegante en tintelende geschiedschrijving over de ‘longue durée’ en de intellectuele breuken van het vroege kapitalisme bieden, ontpopt Blom zich in zijn epiloog tot een vlammende scherprechter van onze tijd.
(De Standaard)
Blom is een meesterlijke verteller. Wie zijn uiteenzetting op 4 februari vorig jaar in Gent over hetzelfde onderwerp voor een bomvolle Minardschouwburg bijwoonde, weet wat ik bedoel. Dit boek brengt daarvan de uitgebreide versie, waarbij hij de verhalen van gewone mensen kunstig verweeft met de grote historische veranderingen.
Professor Paul Verhaeghe (De Morgen)