De Roets 2021

De Roets 2021

De Roets 2021
Naar goede gewoonte laat De Roets 2021 je elke week markante mensen en historische verhalen uit onze contreien (her)ontdekken. Bekend of minder bekend, maar altijd historisch correct en pittig verteld. Over Jan Heem bijvoorbeeld, ooit burgemeester van Brugge, die eigenlijk als derde man naast Jan Breydel en Pieter de Coninck het standbeeld had moeten vervolledigen. En Karel Candael, musicus, componist en pedagoog, die bij de opening van de Olympische Spelen in 1920 in het Beerschotstadion een cantate van Peter Benoit dirigeerde voor meer dan 2000 uitvoerders. Wist je dat tsaar Peter de Grote incognito Nederlands leerde op de scheepswerf van Zaandam, en meteen enkele Nederlandse woorden introduceerde in Rusland? En dat De Roets 2021 Het geheugen van de Lage Landen Kamervoorzitter Achiel Van Acker meer dan 1500 gezegden en spreuken verzamelde over de duivel? Je leest over Hein Nackaerts, die in al wat hij deed zijn scoutsideaal trouw bleef. En over Elsje Christiaens, liefdevol door Rembrandt getekend toen hij haar lichaam aan de galg zag hangen. Weet jij trouwens wie Piet Paaltjens was? Of wat Emile Langui met het Lam Gods te maken heeft? Waarom Judith Leyster een spotlichtje krijgt en wat Karel de Grote en Elegast met elkaar te maken hebben? Je leest het allemaal in De Roets 2021. Daarbovenop krijg je elke week verrassende weetjes, is er voldoende ruimte voor notities en zijn er voor de quizfanaten heel wat historische puzzels. Een ideaal geschenk voor onder de kerstboom!