De weerwolf (AVI E3 / AVI 2)

De weerwolf (AVI E3 / AVI 2)

De weerwolf (AVI E3 / AVI 2)
Wilko heeft een raar gevoel.Over twee dagen is het volle maan.Komt het daardoor?Plots hoort hij iets.Het is [Romy]![Wilko] balt zijn vuist.Vroeger was [Wilko] bij een groep wolven.[Romy] ook.Hij is nu de leider.[Wilko]: Wat doe je hier?[Romy]: Dat weet je heel goed.Jij moet me nog iets geven… Dit verhaal is speciaal geschreven op maat van beginnende lezertjes met leesniveauAVI E3 / AVI 2. Het leesniveau AVI E3 / AVI 2 komt overeen met de gemiddeldeleesvaardigheid aan het einde van het eerste leerjaar / groep 3.