Een leeuw in een kooi

Nadia Fadil / Meryem Kanmaz / Karel Arnaut / Sarah De Mul / Sarah Bracke / Bambi Ceuppens

Een leeuw in een kooi

Een leeuw in een kooi
Een multicultureel Vlaanderen is geen keuze maar een realiteit. Vele Vlamingen smaken graag de aangeboden consumptieproducten van de multiculturele samenleving, van etnische restaurants tot wereldmuziek, maar spuwen de mensen die ze produceren uit omdat ze `onze cultuur' niet zouden delen. Het debat over een multicultureel Vlaanderen gaat in feite over (de grenzen van) `de Vlaamse cultuur'. Het is tevens een debat dat tegenstellingen tussen conservatief en progressief, tussen rechts en links, overschrijdt. Een leeuw in een kooi wijzigt op radicale wijze de termen waarin het debat tot nu toe gevoerd is. Het geeft een baanbrekend perspectief op de multiculturele samenleving in Vlaanderen en bespreekt een reeks heikele thema's, gaande van religie, feminisme, kolonialisme en klasse tot identiteitspolitiek. Hierbij wordt de controverse niet uit de weg gegaan. Zes redacteurs leggen de armoede van het huidige linkse referentiekader over cultuur, identiteit en racisme bloot. Ze nemen standpunten op de korrel van `wie het goed bedoelt' en delven aspecten van het Vlaamse verleden op die tot nu toe verdoken zijn gebleven, om het multiculturele heden beter te begrijpen. Gedreven door een groot engagement en steunend op een uitgebreide academische expertise schetsen de redacteurs een weinig verhullend beeld van het multiculturele Vlaanderen. Andere auteurs uit het Vlaamse middenveld en intellectuele landschap dienen hen van repliek. Een leeuw in een kooi is een bevlogen, kritisch en provocerend boek over een van de belangrijkste ontwikkelingen in de Vlaamse cultuur van vandaag.

Uitgaven van Nadia Fadil / Meryem Kanmaz / Karel Arnaut / Sarah De Mul / Sarah Bracke / Bambi Ceuppens.