Geheime gangen

Bies van Ede

Geheime gangen

Geheime gangen
Sybrands vader heeft een luchtfoto van de oude binnenstad. Zijn eigen huis staat er ook op. Sybrand ontdekt dat er vlakbij een enorme tuin moet zijn. Die wilhij wel eens in het echt zien. Hij gaat op onderzoek uit in de buurt. Hij vindt van alles: een geheime steeg en geheime gangen, maar de tuin niet. Zelfs als Marianne komt helpen zoeken, blijft de tuin onvindbaar. Sybrand en Marianne zijn vast van plan dit raadsel op te lossen.